ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERMERSİS SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN YENİ ADI

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında 16 No’lu Eylem olarak tanımlanan, Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi, 56 Nolu Eylem olarak tanımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ise Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmektedir.

 

Bakanlığımız tarafından, Çevrimiçi Şirket İşlemlerinin Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemine Entegrasyonu 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile çevrimiçi şirket işlemleri ve bütün ticaret sicil işlemlerinin www.icticaret.gov.tr portalı üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır.

 

Uygulama, 16.4.2010 tarih 27554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1) ile, uygulamanın 19.04.2010 tarihinde Mersin TSM’de başlatılması, diğer ticaret sicili memurluklarının da kademeli olarak sisteme dahil edilmesi düzenlenmiştir.

 

Projenin paydaşları durumunda olan ve projede entegrasyon çalışmaları yürütülen kurumlarımızla, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Bakanlığımızın katılımı ile 14.06.2010-20.08.2010 tarihleri arasında yürütülen “MTK Kapsamının Genişletilmesi ile Kurumlar arası Tek Numara Kullanımı”na ilişkin analiz çalışması yürütülmüştür.

 

Bu çalışmalar sonucunda projede yer alan tüzel kişiliklere ait verilerin yanında, merkezi bir sicil sistemi oluşturulması amacına hizmet etmek üzere projenin esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb) gibi gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlere ilişkin verilerin yasal ve yerel birimlerinin de tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanabilmesi için bir veri ambarı kayıt sisteminin oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

Çalışma kapsamında hazırlanan İş Planı çerçevesinde;

 • 2011 Yılında Tüm TSM’lere ait verilerin sisteme aktarılarak uygulamayı kullanmalarının sağlanması,
 • 2012 yılında esnaflar, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb.), ekonomik birimlere ait verilerin dahil edilmesi için projede gerekli yazılım eklemeleri ve ilgili kurumlarla entegrasyon çalışmaları,
 • 2013 Yılında ise diğer çevrimiçi şirket işlemlerinin de online yapılabilmesi hedeflenmiştir.

 

Bu hedefe ulaşılması için;

Her iki projenin birbirinin tamamlayıcısı ve sürekli geliştirilmesi gereken projeler olması, projelerde yürütülecek işlem kapsamlarının genişleyecek olması bilgi sistemlerinde de sürekli değişimi zorunlu olduğu,

 

Bilgi sistemlerinin herhangi birinde yapılan değişikliğin diğer projeyi de etkilemesi, projelere ayrı ayrı kaynak aktarımı, projelerin ayrı ayrı birimler tarafından yürütülmesi, koordinasyon ve projenin başarıya ulaşmasını engellendiğinden projelerin birleştirilerek tek proje halinde yürütülmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu itibarla, her iki projenin “ Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” “MERSİS” adı altında tek proje halinde yürütülmesi 08.10.2010 tarihi itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uygun bulunarak projeler birleştirilmesi sağlanmıştır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmaları planlandığı şekilde yürütülmeye devam edecekt

İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri