ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERKVKK AYDINLATMA METİNLERİ - ODA KAYIT

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olarak siz başvuranlarımızı ETO’ya yapacağınız başvurunuz dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz

Kişisel verileriniz,

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
  • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
  • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
  • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

 

Kimlik

 

 

 

 

 

Ad Soyad

 

 

 

 

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru formunun doldurulması ile, otomatik olmayan yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

TC Kimlik Numarası

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

İletişim

İkametgah Adresi

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

İletişim

Ticari İkametgah Adresi

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

İletişim

Telefon Numarası

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

İletişim

İş Yeri Telefon Numarası

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

İletişim

E-Posta Adresi

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

Mesleki Deneyim

Son Bitirdiği Okul

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Mesleki Deneyim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Görsel ve İşitsel Kayıtlar verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Fotoğrafın teslimi ile, otomatik olmayan yollarla

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, TOBB, MERSİS, gerekli hallerde resmi yazışma yapılan kurumlar, gerekli hallerde adli kurumlar, yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarım.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğine, işlenme amacına, yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme; amacına uygun işlenmesini, yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme; otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

  • bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
  • “İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

 

İNDİR

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri