ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERKVKK AYDINLATMA METİNLERİ - KATILIMCI BAŞVURU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olarak ETO ile paylaştığınız verilerinize ilişkin siz katılımcıları; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 

Veri Sorumlusu: Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Adres: İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR


Kişisel verileriniz,
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


ETO Tarafından İşlenen Veri Türleri:


KİMLİK: ETO katılımcıların Ad Soyad, TC Kimlik Numarası verilerini formun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. ETO’nun başvuru süreçlerini yürütmek amacı ile aldığı Ad Soyad verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.


İLETİŞİM: ETO katılımcıların Telefon Numarası ve E-posta Adresleri formun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. ETO’nun başvuru süreçlerini yürütmek amacı ile aldığı Telefon Numarası ve E-posta Adresi verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.


MESLEKİ DENEYİM: ETO başvuru sahiplerinin Eğitim Bilgilerini formun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir. ETO’nun başvuru süreçlerini yürütmek amacı ile aldığı Eğitim Bilgileri verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

 

SAĞLIK: ETO başvuru sahiplerinin HES KODUNU formun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  ETO’nun başvuru süreçlerini yürütmek amacı ile aldığı HES KODU verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. 

 


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Katılımcının Kişisel Verilerinin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi
• ETO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri asil ve yedek üyeleriyle
• ETO’nın bu forum kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları, diğer bağlı kuruluşlarla
• İlgili Kişisel verileri görme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları
• ETO üyeleriyle


Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Kişisel verilerinizin,

 

işlenip işlenmediğine,
• işlenme amacına,
• yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

 

bilgi edinme;

 

• amacına uygun işlenmesini,
• yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
• ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
• uğradığınız zararların tazmin edilmesini

 

talep etme;


• otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

 

 

itiraz etme;

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:


• bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
• “İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

İNDİR

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri