ONLİNE İŞLEMLER

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu, bir firmanın, mevcut makine, teçhizat  ve personeliyle, bir yıl içinde kaç birimlik üretim yapabileceğini belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu Odalar tarafından düzenlenip TOBB tarafından onaylanan belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite raporu başvurusu, aşağıdaki linkten elde edilebilecek "Kapasite Raporu Başvuru Formu" doldurularak ve ekinde belirtilen belgelerle Odamıza yapılabilmektedir.

 

Kapasite Raporu Başvuru Formu için tıklayınız.

 

 

Bilgen ÇEVİK BOZKURT 
Tel: 0(222) 222 26 26 / 225
Fax:
 0(222) 230 72 33 
e-mail:
 bilgenbozkurt@etonet.org.tr

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.