ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERKVKK AYDINLATMA METİNLERİ - İHALE BAŞVURU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olaraksizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

İhalelere ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Kimlik

Yetkili Ad Soyad

İhale Başvurusu Yapacak Yetkili

İhale kayıtlarını oluşturmak

İhale kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

İhale Formunun Doldurulması ile, Otomatik

İhale Komisyonu ile paylaşılıyor.

Kimlik

Yetkili Kimlik Numarası

İhale Başvurusu Yapacak Yetkili

İhale kayıtlarını oluşturmak

İhale kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

İhale Formunun Doldurulması ile, Otomatik

İhale Komisyonu ile paylaşılıyor.

İletişim

Telefon Numarası

İhale Başvurusu Yapacak Yetkili

İhale kayıtlarını oluşturmak

İhale kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

İhale Formunun Doldurulması ile, Otomatik

İhale Komisyonu ile paylaşılıyor.

İletişim

E-posta Adresi

İhale Başvurusu Yapacak Yetkili

İhale kayıtlarını oluşturmak

İhale kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

İhale Formunun Doldurulması ile, Otomatik

İhale Komisyonu ile paylaşılıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İşlenen kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “İstiklalMahallesi, İkiEylülCaddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

İNDİR

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri