ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERKVKK AYDINLATMA METİNLERİ - GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ

 

 KAMERA SİSTEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olarak CCTV Kamera Sistemi’ne ilişkin siz ziyaretçilerimizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kamera sistemine ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz;

       hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

       doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

       işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

       hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

Ziyaretçi

İşyeri güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin kayıt altına alınması

İşyeri güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin kayıt altına alınması bakımından Fiziksel Mekan Güvenliği verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kamera Kayıtları’nın işlenmesi vasıtası ile, Otomatik

 

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ses

Kayıtları

Ziyaretçi

İşyeri güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin kayıt altına alınması

İşyeri güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin kayıt altına alınması bakımından Fiziksel Mekan Güvenliği verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kamera Kayıtları’nın işlenmesi vasıtası ile, Otomatik

 

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kamera Sistemi vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin;

 

  • işlenip işlenmediğine, işlenme amacına, yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;
  • amacına uygun işlenmesini, yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;
  • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara  itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

  • bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
  • İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

 

İNDİR

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri