ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERPOLİTİKA BEYANI

Kalite Politikası

Üyelerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini; kanunlar çerçevesinde, her daim kaliteli hizmet sunumuyla, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme ilkesiyle karşılamak.

 

Üye İlişkileri Politikası

Üyelerimizin; beklenti, öneri, memnuniyet, şikâyet geri bildirimlerinin Oda’ya kolayca iletilmesinin sağlanması, yasal şartlara uygun çözümler üretilmesi ve sürekli iyileştirme ilkesi ile üye memnuniyetinin ön planda tutulması.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Bizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinci ile öncelikle mevcut personelimizi elimizde tutmak, gelişimine katkı sunmak, seçme ve yerleştirme süreçlerinde liyakate önem vererek uygun pozisyona uygun çalışanların istihdamını gerçekleştirerek motive çalışan kadrosuyla faaliyetlerimizi sürdürmektir.

 

Mali İşler Politikası

Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerde süreklilik sağlaması için ihtiyaç duyulan mali kaynakları hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, risk yönetimi çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek.

 

Bilgi İşlem Politikası

Oda hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üyelerimize sunulan hizmet kalitesinin arttırılması için ihtiyaç duyulan her türlü bilişim alt yapısının, bilgi güvenliğinin ve kişisel verilerin korunması esası ile karşılanması.

 

Haberleşme ve İletişim Politikası

Oda hizmetlerinin ve stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin, çağa uygun iletişim kanalları ile başta üyelerimiz olmak üzere hedef kitlelere etkin bir şekilde ulaştırılması.

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri