ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERSIKÇA SORULAN SORULAR

1- Şahıs yeni kayıt başvurusunda var olan “imza beyannamemi” neden kayıt işlemlerinde kullanamıyorum?

    Şahısların ticari kayıtlarının açılışında işyeri açılış adresinin –iş konusunun -kullanılıyorsa ek unvanın bulunması esasına göre düzenlenmiş imza beyannamesine göre kayıt yapılabilmektedir.

2- Ek unvan kullanmak zorunda mıyım?

    Hayır. şahıslarda ticaret unvanı esas olarak ad-soyad’dan oluşmaktadır. ek unvan kullanımı ticaret sicil tüzüğü madde 18 e uygunsa kullanımı mümkündür.kullanım uygunluğu hakkında imza beyannamesi noterde düzenlenmeden önce ticaret sicil biriminden -kullanım uydunluk- bilgisi alınmalıdır.

3- Yıllık aidatlar neye göre belirleniyor? Ödeme dönemleri nedir?

   Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. …..Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. (5174 sayılı kanun madde 24)

4- Munzam aidat nedir? Ödeme dönemleri nedir?

   Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur…..Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir.( 5174 sayılı kanun madde 25)

5- Kapasite raporu ve ekspertiz raporu arasındaki fark nedir?

   Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır. Kapasite Raporlarının kullanıldığı yerler; • Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB, • Dahilde İşleme İzin Belgesi, •Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, • Resmi ve özel ihalelerde, • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, • İmalatçı belgesi alımında, • Vergi incelemelerinde, • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır. Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir. 1.Taş Fırınlar (Odunlu), 2.Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- Shrinkleme Vb.), 3.Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte Vb. Hazırlama, 4.Kasaplar, 5.Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama Ve Dondurma İşlemi Hariç), 6.Perakende Satış Yapan; - Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, - Tatlıcılar, - Dondurmacılar, - Yufka, Kadayıfçılar, - Simitçiler, - Börekçiler, - Mantı, Erişte, Katmerciler, - Pastaneler, - Kuruyemişçiler, - Turşucular, Salamura Yapanlar, - Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan Reyonlar Vb.), 7.Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık Vb.), 8.Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan, endüstriyel seralar, endüstriyel çiçekçilik, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftlikleri ve yumurta üretimi ile kültür mantarı üretimi yapan tesisler dışındakiler) 9.Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması, 10.Yumurta, Civciv Üretimi, 11.Süt Toplama Tesisleri, 12.Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler, 13.Elle Kesim Yapan Mezbahalara.

6- Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurur?

   Oda üyesi olan, • Sigortalı işçileriyle üretim yapan, • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan, • tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamülleri, özellik, içerik,bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek,seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten işyerleri için Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler. Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

7- Odanız kayıtlı üyesiyim, kayıtlı bilgilerimin değişmesi durumunda size bilgi verme süresi var mıdır? Bu süre ne kadardır?

   Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır….. (5174 sayılı kanun MADDE 10)

8- Şube olarak kayıt olmam neden gerekiyor?

   Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 sayılı kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

9- Şirket kurmak istiyorum unvan kullanım uygunluğunu nasıl araştırabilirim?

   Şirket unvanlarında çekirdek kelime olarak seçilen (örn: ABG ) kelimeden sonra sektör bazında 1.(örn:inşaat) ve 2.(örn:gıda) sırada olmak üzere aynı sektörlerde kurulu şirket olup olmadığı kontrol edilerek unvanın kullanılabilirliğine karar verilebilir ancak tescil başvurusundan önce mutlaka anasözleşme içeriğiyle birlikte ticaret sicil memurluğunca incelenmek üzere başvuru yapılmalıdır. Sorgulama şekli: 1.adım: ABG inş yoksa ABG gıda her ikiside yoksa ABG İNŞAAT GIDA…… olarak kullanımı uygundur. Adres: www.etonet.org.tr üye işlemleri unvan sorgulama

10- SGK işlemlerinde kullanılacak belgeyi nasıl alabilirim?

   Vatandaşlık numarası ile Odamıza başvuruda bulunularak ücretsiz olarak temin edilebilir.

11- Sicil gazeteme nasıl ulaşabilirim? ticaret sicilde tescil ve ilan işlemi yaptırdım gazeteme nasıl ulaşabilirim?

   http://www.ticaretsicil.gov.tr/ adresine gerçekleştirilen ücretsiz üyelik işleminden sonra ticaret sicil numarasından Eskişehir ili seçilerek sorgulama yapılması sonucunda tescil ve ilan edilen işlemlere ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ulaşılabilir. İstenilen işlemin gazete çıktısı ücretsiz olarak temin edilebilir.

12- Şirketimizin unvanı değişikliği tescil ilan işlemi yapıldı mevcut tastikli defterlerimi nasıl değiştirebilirim?

   Şirketlerin unvanlarının tescil ilan işleminden sonra şirket defterlerinin noterden ara tastik işlemi yapılması suretiyle yeni ticaret unvanlarına göre mevcut defterler değiştirilir.

13- Ortaklar listesi nedir ? Hangi periyotlarda bildirilmesi gerekir?

   Ortaklar listesi TTK 519. maddesine göre her yıl ve ortak değişikliği durumunda Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesi gereken belgedir.

14- Şirket sermayemiz 500. TL. yasal sermayemiz ne kadar olmalı? Artırım işlemimi ne zamana kadar yapmalıyım?

   Sermayeleri 50 bin Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 03/01/2012 tarihli tebliğ uyarınca sermayelerini yeni asgari miktarlara (limited şirket asgari 10.000 TL anonim şirket 50.000 TL.) yükseltmek amacıyla tescil taleplerinin 6102 sayılı Türk ticaret kanununun yürürlüğe gireceği 01/07/2012 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

15- Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Sizdeki kaydım nasıl kapanır?

   Vergi yoklama tutanağının bir örneği ve Odamız web sitesinde mevcut örnek dilekçe ile başvurulması sonucunda, kayıt silme harcının ve aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

16- Şirket kurmak istiyorum.Faaliyet alanlarımın tümünü bildirmek zorunda mıyım ?

   Resmi gazetenin 25/07/2003 tarih ve 25179 sayısında yayınlanan tebliğe göre “anasözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir anasözleşme düzenlenmemelidir. şirketin anasözleşmesinde yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.” Hükmü uygulamadadır.

17- Şirketimiz müdür değişikliğinde imza beyannemesi isteniyor. Nasıl imza beyannamesi düzenletmeliyiz?

   Şirketin müdürünün değişmesi yada şirkete yeni bir müdür ilave edilmesi durumunda;karar defterine alınan kararın notere beyan edilmesine istinaden şirket unvanı ve şirket adresine göre imza beyannamesi düzenlenebilmektedir.

18- Sigorta acentesi olmak istiyorum. Acente olma koşulları nelerdir?

   5684 sayılı kanun ve uygulamaları çerçevesinde prim tahsil etme ve poliçe kesme yetkilerine sahip olmak üzere faaliyet gösterilecek sigorta acenteliği iş kolunda sigorta acentesinin lisans mezunu ve 2 yıl sektör deneyimli olmanın ve 25.000 TL sermayenin ön koşul olduğu münhasıran iş konusunun sigorta acenteliği olma koşulları aranmaktadır.

 

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri