ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERKVKK AYDINLATMA METİNLERİ - PCR TESTİ BAŞVURU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olarakRandevuFormu’na ilişkin sizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Randevu formuna ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Kimlik

Ad Soyad

PCR Testi Yaptıracak Kişi

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak

PCR testi yaptıracak kişilerinkayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Randevu Formunun Doldurulması ile, Otomatik

Test yapılacak sağlık kuruluşu ve çalışılan Kurum ile paylaşılıyor.

Kimlik

Doğum       Tarihi

PCR Testi Yaptıracak Kişi

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Randevu Formunun Doldurulması ile, Otomatik

Test yapılacak sağlık kuruluşu ve çalışılan Kurum ile paylaşılıyor.

Kimlik

TC Kimlik Numarası

PCR Testi Yaptıracak Kişi

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Randevu Formunun Doldurulması ile, Otomatik

Test yapılacak sağlık kuruluşu ve çalışılan Kurum ile paylaşılıyor.

İletişim

Telefon Numarası

PCR Testi Yaptıracak Kişi

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Randevu Formunun Doldurulması ile, Otomatik

Test yapılacak sağlık kuruluşu ve çalışılan Kurum ile paylaşılıyor.

İletişim

İkametgah Adresi

PCR Testi Yaptıracak Kişi

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak

PCR testi yaptıracak kişilerin kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Randevu Formunun Doldurulması ile, Otomatik

Test yapılacak sağlık kuruluşu ve çalışılan Kurum ile paylaşılıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Randevu formunun alınması vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “İstiklalMahallesi, İkiEylülCaddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

İNDİR

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri