ONLİNE İŞLEMLER

ESKİŞEHİR İNOVASYON, YAZILIM VE AR-GE KÜMELENMESİ (ESİYAK)

Ticaret Bakanlığı’nın  “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi Desteği (HİSER)” kapsamında Odamız tarafından ESKİŞEHİR İNOVASYON, YAZILIM VE AR-GE KÜMELENMESİ (ESİYAK) projesi Ocak 2020 tarihinde onaylanmış ve faaliyete geçmiştir.

 

Hazırlanan projeyle, teknoloji odaklı inovasyon, ar-ge,bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren küme üyesi firmalar:

  • yeni pazarlara erişiminin sağlanması,
  • birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek oluşturulacak değer zincirine katılımlarının sağlanması,
  • ihtiyaç duyacakları beşeri altyapının hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Projenin ilk etabında” İhtiyaç Analizi” ile katılımcı işletmelerin,

  • İhracat yol haritası,
  • Ortak vizyona ve stratejik hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmet kalemleri,
  • Proje yol haritası ve proje faaliyetleri ile
  • Firma bazında düzenlenecek analiz sonuç raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir.

 

Süresi 3 yıl olan proje, ihtiyaç analizi tamamlandıktan hemen sonra hazırlanan iş planı doğrultusunda diğer faaliyetlerine başlayacaktır. Proje kapsamında faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75’i destek kapsamında değerlendirilecek olup, ön finansmanı Odamız tarafından karşılanamaktadır.

 

Proje Adı Eskişehir İnovasyon, Yazılım Ve Ar-Ge Kümelenmesi (ESİYAK)
Sözleşme Makamı T.C. Ticaret Bakanlığı
Süresi 3 Yıl
Bütçe Yaklaşık 3,8 Milyon TL
Alınacak Hibe %75
© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.