ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERESKİŞEHİR İNOVASYON, YAZILIM VE AR-GE KÜMELENMESİ (ESİYAK)

Ticaret Bakanlığı’nın  “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” doğrultusunda “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi Desteği (HİSER)” kapsamında Odamız tarafından ESKİŞEHİR İNOVASYON, YAZILIM VE AR-GE KÜMELENMESİ (ESİYAK) projesi Ocak 2020 tarihinde onaylanmış ve faaliyete geçmiştir.

 

Hazırlanan projeyle, teknoloji odaklı inovasyon, ar-ge, bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren küme üyesi firmaların:

  • Yurt dışında yeni pazarlara erişiminin sağlanması,
  • Birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek oluşturulacak değer zincirine katılımlarının sağlanması,
  • İhtiyaç duyacakları beşeri altyapının hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Projenin ilk etabında” İhtiyaç Analizi” ile katılımcı işletmelerin,

  • İhracat yol haritası,
  • Ortak vizyona ve stratejik hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmet kalemleri,
  • Proje yol haritası ve proje faaliyetleri ile
  • Firma bazında düzenlenecek analiz sonuç raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir.

 

Süresi 3 yıl olan projede, ihtiyaç analizi tamamlandıktan hemen sonra hazırlanan iş planı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır. Proje kapsamında faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75’i destek kapsamında değerlendirilecek olup, ön finansmanı Odamız tarafından karşılanmaktadır.

 

Proje Adı

Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve Ar-Ge Kümelenmesi (ESİYAK)

Sözleşme Makamı

T.C. Ticaret Bakanlığı

Süresi

3 Yıl

Bütçe

Yaklaşık 10 Milyon TL

Alınacak Hibe

Yaklaşık 7,5 Milyon TL

 © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri