ONLİNE İŞLEMLER

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI MESLEKİ TEST VE SERTİFİKASYON MERKEZİ PROJESİ

Nitelikli işgücünün iş dünyası ile buluşturulması, Türkiye ve Dünya’da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli şartlarından biridir. Türkiye’de nitelikli iş gücünün tanınırlığı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu, kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilikler ile bütünleşik bir yapı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile sağlanmaktadır. İşbu Çerçeve kapsamında Türkiye’de mesleki beceri ve yetkinlikler; Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmuş kurumlar tarafından belgelendirilmektedir.

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi (ETO-METSEM) Projesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacına katkıda bulunmak ve ulusal meslek standartları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmeyi amaçlamaktadır.

Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri oluşturmak; ilgili alt sektörlerde ulusal yeterliliklere uygun pratik ve teorik sınav materyali hazırlamak, sınav yapmak ve mesleki bilgi ve becerileri belgelendirmek ETO-METSEM stratejik hedefleri arasındadır.

1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi, Eskişehir’in madencilik sektöründeki kabiliyetini geliştirmeyi, Türkiye’nin 5 milyar dolar olan madencilik ihracatını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda ETO-METSEM, Türkiye’de madencilik sektörüne yön verecek ve sektörde belgelendirmede yetkili ilk kuruluş olacaktır.

Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviyesine ulaşabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterliliklerin yerine getirebilmesi için de ETO-METSEM kilit görev üstlenecektir.

Proje adı

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Sözleşme makamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Süresi

22 ay

Toplam bütçe

197.480,64 €

Alınan hibe

176.211,98 €

Web sitesi

http://www.eto-metsem.org/

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.