ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERGERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) MERKEZ NAKLİ

İSTENEN EVRAKLAR

 

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

     a) Merkezde yapılan kuruluş ve tescil işlemlerine ait tasdikli evraklar

     b) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge aslı

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 asıl - 1 fotokopi). 

4) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Fotoğraf  (2 adet)

 

NOTLAR

a) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor.

İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek Vakıf vb Diğer İşletmeler
 • Yabancı Uyruklu Şirketler
 • Birleşme İşlemleri
 • Tür Değiştirme İşlemleri
 • Bölünme İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri
  v