ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERLİMİTED ŞİRKET ŞUBE YENİ KAYIT

İSTENEN EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

      a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl)

      b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl)

      c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Gerçek kişi bilgi formu (şube yetkilisi adına düzenlenecek)

5) Şube yetkililerine ait 2 adet fotoğraf

5) Şube yetkililerine ait şube unvanı altında noterde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl)

6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Genel Kurul Kararı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için izin veya uygun görüş yazısı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 

İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek Vakıf vb Diğer İşletmeler
 • Yabancı Uyruklu Şirketler
 • Birleşme İşlemleri
 • Tür Değiştirme İşlemleri
 • Bölünme İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri
  v