ONLİNE İŞLEMLER

POLİTİKA BEYANI

Eskişehir Ticaret Odası Stratejik Plan'ını hazırlarken belirlediği vizyon,misyon ve temel değerleri ışığında üyelerine sunacağı hizmetlerin üst çatısını oluşturacak politikalarını tayin ederek odanın hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak için gereken fikri yatırımı gerçekleştirmiştir. 

 


Eskişehir Ticaret Odası Kalite Politikası


''Eskişehir Ticaret Odası olarak;Üyelerimizin ve çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini kanunlar çerçevesinde memnun edecek kalitede hizmet sunumu ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek. '' *


* Kalite El Kitabında bulunacaktır.

 


Eskişehir Ticaret Odası İnsan Kaynakları Politikası 


“Bizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinci ile, çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlayacak yüksek performanslı takımlar oluşturmak, oda değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve çalışanlara huzur veren bir çalışma ortamı yaratmak insan kaynakları politikamızdır. *


*İnsan Kaynakları El Kitabında bulunacaktır.

 


Eskişehir Ticaret Odası Mali Politikası 


“Üyelerini ve Eskişehir’i temsil sorumluluğunun vermiş olduğu ciddiyetle, güçlü bütçesini disipline ederek finansal kaynaklarını maksimum verimle kullanarak geleceğe güvenle yol almak mali politikamızdır. *

 

* Mali İşler Talimatları Kitabında bulunacaktır.

 


Eskişehir Ticaret Odası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

 

“Bilgi Çağında Rekabetçi dünya şartlarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek personel ve üyelerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerini sürdürülebilir,aktif,etkin ve sürekli iyileştirerek kullanmasını sağlamak ve yazılımda dışa bağımlılığı azaltmak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamızdır.*


* Bilgi İşlem El Kitabında bulunacaktır.

 


Eskişehir Ticaret Odası Haberleşme ve İletişim Politikası

 

''Üyeleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimiyle bilgi paylaşımını,odanın temel değerleri ışığında ve çağa uygun metotlarla gerçekleştirmek'' *

 

* Haberleşme Strateji Belgesinde bulunacaktır. 

 


Eskişehir Ticaret Odası Üye İlişkileri Politikası


''Yasal şartlar altında üyelerimizin memnuniyetini artırmaya yönelik, proaktif ve çözüm odaklı anlayışla hizmet sunabilmek için etkin iletişim yöntemlerini kullanarak üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkiler kurmak ve geliştirmektir.'' 

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.