ONLİNE İŞLEMLER

POLİTİKA BEYANI

Kalite Politikası

Üyelerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini; kanunlar çerçevesinde, her daim kaliteli hizmet sunumuyla, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme ilkesiyle karşılamak, kurumumuzun kalite politikasıdır.

 

Haberleşme ve İletişim Politikası

Üyelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, öneri ve görüşleri çağa uygun iletişim kaynaklarını verimli bir biçimde kullanarak, üyelerimize, paydaşlarımıza, topluma ve hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırmak.

 

Bilgi Güvenliği ve İletişim Teknolojileri Politikası

Gizlilik ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, dünya şartlarında iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, bilginin güvenliğini sağlayarak, güncel ve güvenilir bilgileri etkin kullanarak iş sürekliliğini sağlamak

 

Üye İlişkileri Politikası

Yasal şartlar altında, şeffaflık, gizlilik hesap verilebilirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri doğrultusunda, üyeler için uygun iletişim gereksinimlerini belirleyerek, üyelerimizin şikayet, dilek ve önerilerini Oda’ya iletebildiği, Oda’nın objektif, adil, hızlı ve etkin bir şekilde üyelerimize geri dönüş yaptığı, üye odaklı yaklaşım ile üye memnuniyet sistemini yönetmek.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Yasal Mevzuatlar kapsamında Oda’nın stratejik amaçlarının gerçekleşmesini ve sürdürülebilirliği sağlamak adına, görev yetkinliklerin belirleyip personel seçimi yaparak, personeli eğiterek, personele nitelik kazandırarak, personel performansını ölçerek kariyer planlaması yaparak, motivasyonu arttırma çalışmaları yaparak insan kaynağını yönetmektir.

 

Mali Politikası

Stratejik Hedeflerini gerçekleştirmek ve süreklilik sağlamak için ihtiyaç duyulan mali kaynakları, mevzuat kapsamında belirlenmiş yetki ve sorumlulukları hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, risk yönetimi çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Oda faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenebilecek herkesin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak olası tehlikelere karşı önlem alarak, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirerek, eğitimler ile bilinç seviyesini arttırarak güvenli ve sağlıklı ortam oluşturmak.

 

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.