ONLİNE İŞLEMLER

BİLİŞİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ - E-TURQUALİTY BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

:
:
:
:
:
:

Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile sektör temsilcileri tarafından dile getirilen talepler doğrultusunda, bilişim sektörü ihracatımızın arttırılması amacıyla yeni bir devlet yardımı programının yürürlüğe konulması hususu doğrultusunda hazırlanan Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı 20/04/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5447 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiş, söz konusu Karar ile Karara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanarak uygulamaya geçmiştir.

Yeni Karar ile desteklerden faydalanabilecek şirketlerin faaliyet alanları bilişim alt sektörlerinin tamamını içerecek şekilde genişletilerek;

 • Yazılım,
 • Dijital oyun,
 • Finansal yazılım ve teknolojiler,
 • Blok zincir yazılım ve teknolojiler,
 • Yapay zekâ, büyük veri,
 • Siber güvenlik,
 • Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,
 • Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,
 • Veri merkezi,
 • Bilişim hizmetleri,
 • Sistem bakım ve destek hizmetleri ve
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları

 

gibi potansiyeli olan alt sektörler de kapsama alınmış olup; böylelikle, ihracat tabanının genişletilmesi hedeflenmiştir.

İlaveten, söz konusu destek modeli ile birlikte Bakanlık tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü destekleri kendi içinde sistematik bir şekilde ele alınmış olup; bu kapsamda;

 • İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri
 • İhracatta pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri
 • Yüksek katma değere yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Desteği

 

ile üç aşamalı, ulaşılması kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir destek programı tasarlanmıştır.

Son aşamada, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı da yeni destek programına eklenmiştir.

 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destek Programı ile birlikte;

 • TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuruluşu Proje Desteği
 • Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği
 • Yurtdışı İhale Desteği
 • Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri Desteği
 • Hizmet Pazarlama Platformlarına Üyelik Desteği
 • Yazılımcılar için Simülatör/ Test Ekipmanı Kiralama Desteği
 • Yurtdışı Oyun, Dizi ve Filmlerde Türk Ürün Yerleştirme Desteği
 • Yurtdışı Arama Desteği
 • Yurtiçi Uluslararası Fuar Desteği
 • Veri Merkezi Desteği
 • Yıldız Yurtdışı Ofisleri Desteği
 • Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/Aracılık Platfomu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Patent / Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği
 • Yazılım/Oyun/Mobil
 • Uygulama Test Desteği gibi yeni destek unsurları hayata geçirilmiştir.

Kişisel verileriniz, Katılımcı Başvuru kapsamında işlenmektedir. “Başvuru Yap” butonuna basarak Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
KVKK Aydınlatma Metinleri