ESKİŞEHİR TİCARET ODASI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AB BİLGİ MERKEZİ İKLİM EYLEM HAFTASINA VURGU YAPTI

2.11.2020


Toplumsal duyarlılığa yönelik bir dizi reklam kampanyası kapsamında; şehir merkezinde 2-6 Kasım tarihleri arasında farklı lokasyonlarda reklam panolarında görsel çalışmalar yayınlandı. Covid 19 salgını nedeniyle bu yılki iklim eylem haftasında Eskişehir şehir merkezinde 13 billboard ile bir hafta süreyle konuya dikkat çekildi.
İklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında farkındalık oluşturmayı; bu alandaki bireysel gayretlerin önemini vurgulamayı ve Paris İklim Anlaşması’na atıfta bulunarak kamu, iş dünyası ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyor. İklim Eylemi, Avrupa Komisyonunun öncelikli alanlarından biridir Bu nedenle Avrupa Birliği içinde 2050 yılına kadar düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini desteklemek ve sera gazı emisyonlarını aşamalı olarak azaltmak için önemli hedefler belirlendi.
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) verileri; AB Üyesi Devletlerin sera gazı emisyonlarını 1990'dan 2016'ya kadar geçen sürede yüzde 22,4 oranında azaltmayı başardığını gösteriyor. Ancak küresel ısınmayı 2 ° C’nin altında tutmaya yönelik Paris Anlaşması hedefi de korunmaya devam ediyor. Anlaşmanın başarılı şekilde uygulanması ve tüm paydaşlarla katılımcı bir diyalog sürdürülmesi için yerel düzeydeki eylemler önem kazanıyor. Avrupa Komisyonu bu doğrultuda hükümetler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütleri gibi kilit aktörlerle ilişkiler kurarak diğer ülkelerle iklim eylemine yönelik işbirliğini geliştirmek için Delegasyonları aracılığıyla İklim Diplomasi Haftası etkinlikleri organize ediyor.
Avrupa Birliği, Türkiye’de de ilgili kurumlarla birlikte, ulaştırma, enerji ve tarım gibi çeşitli sektörleri kapsayan iklim projeleri yürütüyor. Bu projeler sektörel desteğin yanı sıra, düşük karbon seçeneklerinin geliştirilmesi, florlu gazların ortadan kaldırılması, sera gazlarının izlenmesi ve ekosisteme dayalı adaptasyon gibi alanlarda iklim eylemini doğrudan hedef alan projeleri kapsıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin verdiği finansal destek miktarı 20 milyon Avroya ulaşıyor.

AB Bilgi Merkezi ©2011