ESKİŞEHİR AB BİLGİ MERKEZİNDEN ANLAMLI KAMPANYA

25.11.2020


Eskişehir AB BilgiMerkezi farklı mecralarda gerçekleştirdiği ilan kampanyası ile kadına karşışiddetle mücadeleye dikkat çekti.

EskişehirTicaret Odası (ETO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi 25Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde toplumsalfarkındalık için bir dizi reklam kampanyaları başlattı.

Şehrinfarklı noktalarında billboardlarda, led ekranlarda,  yerel gazeteler de haber web sitelerinde görselçalışmalar yayınlamıştır.

BMGenel Kurulu, 1999 yılında 25 Kasım gününü  Kadına Yönelik Şiddete Karşı UluslararasıMücadele Günü olarak ilan edilmesinden bu yana her sene dünya genelinde şiddetlemücadele dikkat çekmek üzere bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.

Covid 19 salgınındakadına yönelik şiddet vakalarının %25 oranında arttı

Kadınakarşı şiddet, maalesef ki örneklerine en sık rastlanılan insan haklarıihlalidir. AB’nin, Türkiye’nin ve dünyadaki birçok ülkenin baş etmek zorundaolduğu bir sorundur.

Cinsiyeteşitliği Avrupa Birliği’nin temel ilkelerindendir. Ancak hala bir gerçekliğedönüşmemiştir. Bir bütün olarak iş dünyasında, siyasette ve toplumda kadınlar,gittikleri yolda birçok engel ve engebeyle karşılaşmaktadır.

Covid-19bir çok eşitsizliği derinleştirmiş ve sosyal,  ve ekonomik sistemlerde birçok zayıf noktayıaçığa çıkarmıştır. Diğer bir yandan kadına karşı şiddette de önemli bir artışgörülmüştür. Covid 19 salgınında kadına yönelik şiddet vakalarının %25 oranındaarttığı gözlenmiştir. Yine bu salgın ile kadın sağlık çalışanları daha fazlaenfekte olmuştur. Ayrıca hem ücretli hem işveren olarak erkeklere göre kadınlardaha fazla iş kaybı yaşamıştır.

BugünAvrupa Komisyonu tarafından yeni bir Cinsiyet Eylem Planı ortaya konulmaktadır.AB, kadın ve kızlara karşı şiddetle mücadelede öncü bir rol oynamaya devam etmektedir.

Birlikteçalışarak mağdurları ve bunu atlatmış kişileri koruyabiliriz. Faillerin adaletönünde hesap vermesini sağlayabilir ve cinsiyet temelli şiddete karşı etkinkanun ve politikaları destekleyebiliriz.

Bu gün yapılan tüm farkındalıklar kadın ve erkeklerineşit olduğu ve herhangi bir şiddet biçimine maruz kalmadığı bir dünyanınoluşumuna katkıda bulunacaktır.
AB Bilgi Merkezi ©2011