ONLİNE İŞLEMLER

ACENTELİK VEKALETNAMESİ

 MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESCİL İŞLEMİNE GELMEDEN ÖNCE İŞLEMİN MERSİS GİRİŞİNİN YAPILMASI ZORUNLUDUR.
 

ŞAHIS -ACENTALIK VEKALETNAMESİ- İSTENEN EVRAKLAR

 

1.
Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne hitaben  yazılmış tek dilekçe),
NOT: Tescil başvurusu acentalığı veren ilgili sigorta şirketi tarafından yapılacaksa başvuru dilekçesini imzalayan şahsın ilgili şirket adına yetkili olduğunu belirten vekaletnamesi alınır.

 

2.
1 adet asıl imzalı acentelik sözleşmesi (sigorta şirketi ve sigorta acentası taraflarınca kaşe imzalı) ile fotokopisi,

 

3.
1 adet noter onaylı acentelik vekaletnamesi aslı ile  fotokopisi,
© Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.